آرشیو برچسب: کمیسیون آموزش

برگزاری جلسه کمیسیون آموزش

جلسه کمیسیون آموزش با حضور حجج الاسلام اصفهانی، جهانگیری، حسناتی، حیدری، سعیدی ابواسحقی، شاملویی، شهرستانی، عادلی، عبدی، عزیزیان، قاسمی، محمودی، مسلمی زاده و نوبخت با موضوع بررسی نامه به مدیرحوزه های علمیه کشور، روز چهارشنبه ۹۸/۱۱/۲ ساعت ۱۶:۱۵ در ساختمان جامعه مدرسین برگزار گردید.  

برگزاری جلسه کمیسیون آموزش

جلسه کمیسیون آموزش با حضور حضرات حجج الاسلام آقایان: اصفهانی، حسناتی، حیدری، شاملویی، عادلی، عبدی، عزیزیان، محمودی و نوبخت با موضوع: بررسی نامه ریاست مجمع نمایندگان به کمیسیون آموزش، چهارشنبه ۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶ در دفتر جامعه مدرسین برگزار گردید.

برگزاری جلسه کمیسیون آموزش

جلسه کمیسیون آموزش با حضور حجج الاسلام آقایان: اصفهانی، حیدری، سعیدی ابواسحقی، شاملویی، عبدی، عزیزیان، کردی، محمودی و نوبخت با موضوع بررسی نامه به آیت الله اعرافی مدیر محترم حوزه های علمیه، روز چهارشنبه ۹۸/۱۰/۰۴ ساعت ۱۶ در ساختمان جامعه مدرسین برگزار گردید.

برگزاری جلسه کمیسیون آموزش

جلسه کمیسیون آموزش در تاریخ ۹۸/۰۹/۲۰ با حضور حجج اسلام آقایان: جهانگیری، حسناتی، حیدری، شاملوئی، عبدی، عزیزیان، قاسمی، کردی، محمودی و نوبخت با موضوع بررسی ادامه طرح تطبیق العلم و تنظیم نامه به ریاست حوزه های علمیه حضرت آیت الله اعرافی در دفتر جامعه مدرسین برگزار گردید.

جلسه کمیسیون آموزش

جلسه کمیسیون آموزش روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۶/۲۷ در دفتر جامعه مدرسین با دستور جلسه انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون برگزار گردید. در این جلسه جناب حجت الاسلام والمسلمین قادر حیدری فسایی به عنوان رئیس کمیسیون و حجج اسلام آقایان: جواد کردی، محمد نوبخت و مهدی عبدی؛ به ترتیب به عنوان نایب رئیس، منشی و مخبر کمیسیون انتخاب شدند.