آرشیو برچسب: کمیسیون اخلاق و امور تربیت

برگزاری جلسه کمیسیون اخلاق و امورتربیت

جلسه کمیسیون اخلاق و امورتربیت با حضور حجج الاسلام امینی اطهر، حسینی آبدشتی، حق جو، رهنمائی، صالحی ساداتی، کلوانی و گرجی با موضوع بررسی طرح حیات طیبه، روز چهارشنبه ۹۸/۱۱/۲ ساعت ۱۶ در ساختمان جامعه مدرسین برگزار گردید.  

برگزاری جلسه کمیسیون اخلاق و امورتربیتی

جلسه کمیسیون اخلاق و امورتربیتی با حضور حجج الاسلام آقایان: امینی اطهر، حسینی آبدشتی، حق جو، رهنمائی، صالحی ساداتی، عبدالله پور، گرجی، کلوانی و مرندی دولت آبادی با موضوع: بررسی طرح حیات طیبه، چهارشنبه ۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵:۳۰ در دفتر جامعه مدرسین برگزار گردید.  

برگزاری کمیسیون اخلاق و امور تربیت

جلسه کمیسیون اخلاق و امور تربیت با حضور حجج الاسلام امینی اطهر، تکیه ای، حسینی آبدشتی، حقجو، رهنمائی، صادق نژاد، گرجی، مرندی دولت آبادی و موسوی با موضوع بررسی نامه سرگشاده به رئیس جمهور و طرح ارتقاء اخلاق خانواده طلاب، روز چهارشنبه ۹۸/۱۰/۴ ساعت ۱۵:۳۰ در دفتر جامعه مدرسین برگزار گردید.  

برگزاری جلسه کمیسیون اخلاق و امور تربیتی

جلسه کمیسیون اخلاق و امور تربیتی در تاریخ ۹۸/۰۹/۲۰ با حضور حجج اسلام آقایان: امینی اطهر، حسینی آبدشتی، حقجو، عبدالله پور، کلوانی، گرجی، مرندی و میرزاخانی با موضوع بررسی شرح وظایف کمیسیون و بررسی نامه سرگشاده به رئیس جمهور در دفتر جامعه مدرسین برگزار گردید.  

کمیسیون اخلاق و امور تربیت

کمیسیون اخلاق و امور تربیت با موضوع انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون در تاریخ ۹۸/۷/۱۰ در ساختمان جامعه مدرسین برگزار گردید و در این جلسه حجج الاسلام حقجو، حسینی، مرندی، گرجی به ترتیب به عنوان رئیس، نائب رئیس، منشی و مخبر کمیسیون انتخاب شدند.