آرشیو برچسب: کمیسیون حوزه و دانشگاه

برگزاری کمیسیون حوزه و دانشگاه

جلسه کمیسیون حوزه و دانشگاه با حضور حجج الاسلام حاتمی، حاجی پور، درگاهی، سمتی، سلم آبادی، عباسی، فتحی، فعلی، محمودی، نظرپور و نورالدینی با موضوع بررسی طرح تعدیل معدل از ۱۴ به ۱۲، روز چهارشنبه ۹۸/۱۱/۲ ساعت ۱۶ در ساختمان جامعه مدرسین برگزار گردید.  

برگزاری جلسه کمیسیون حوزه و دانشگاه

جلسه کمیسیون حوزه و دانشگاه با حضور حضرات حجج الاسلام آقایان: جاجانی، حاتمی، حاجی پور، درگاهی، سمتی، عباسی، فعلی، محمودی، نظرپور و نورالدینی با موضوع بررسی طرح تعدیل معدل، چهارشنبه ۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶ در دفتر جامعه مدرسین برگزار گردید.

برگزاری جلسه کمیسیون حوزه و دانشگاه

جلسه کمیسیون حوزه و دانشگاه در تاریخ ۹۸/۰۹/۲۰ با حضور حجج اسلام آقایان: حاجی پور، درگاهی، سمتی، عباسی، فتحی، فعلی، محمودی، نظرپور و نورالدینی با موضوع بررسی شرح وظایف کمیسیون در دفتر جامعه مدرسین برگزار گردید.

برگزای جلسه کمیسیون حوزه و دانشگاه

کمیسیون حوزه و دانشگاه با موضوع شرح وظایف و بررسی ایده های اعضای کمیسیون برای جلسات آتی کمیسیون در تاریخ ۱۰/۷/۹۸ در ساختمان جامعه مدرسین برگزار گردید.  

جلسه کمیسیون حوزه و دانشگاه

جلسه کمیسیون حوزه و دانشگاه، روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۶/۲۷ در دفتر جامعه مدرسین با دستور جلسه انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون برگزار گردید. در این جلسه جناب حجت الاسلام والمسلمین احمدعلی محمودی به عنوان رئیس کمیسیون و حجج اسلام آقایان: مسلم درگاهی، فرضعلی فعلی و محمدهادی سمتی؛ به ترتیب به عنوان نایب رئیس، منشی و مخبر کمیسیون انتخاب شدند.  

جلسه کمیسیون حوزه و دانشگاه

جلسه کمیسیون حوزه و دانشگاه مجمع نمایندگان طلاب در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۷ با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: سلم آبادی، عمادی، فعلی، کریمی اقدم، موسوی و زنگویی برگزار گردید. در این جلسه گزارش طرح‌ها و مصوبات کمیسیون حوزه و دانشگاه در دوره هفتم (دوره قبل) ارائه گردید که به شرح ذیل می‌باشد: کدگذاری رشته‌ها. استفاده از بیانات رهبر انقلاب در پایان نامه حوزه و دانشگاه. موضوع فقه سیاسی در سطح چهار. نقش فرهنگی و تبلیغی حوزه در دانشگاه‌ها. در ادامه جلسه پیرامون رؤوس اهداف و شرح وظایف کمیسیون حوزه و دانشگاه تبادل نظر گردید که موارد ذیل به صورت پیشنهاد ارائه گردید: ارتقاء و توانمندی حوزویان در دانشگاه. معرفی اسلام ناب. استفاده از ظرفیت‌های حوزه. آسیب شناسی امور دینی. مصوبات: پس از بحث و بررسی روی مواد پیشنهادی؛ با قید اضافه شدن «تهیه» در بند اول و دوم به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: تهیه و ارائه راهکارهای ارتقاء و ...

جلسه کمیسیون حوزه و دانشگاه

جلسه کمیسیون حوزه و دانشگاه در تاریخ ۹۷/۸/۲۳ ساعت ۱۶ در ساختمان جامعه مدرسین با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: شمسی، نظرپور، فعلی، فرزی، جاجانی، درگاهی، علیدوست، موسوی، حاجی پور، زنگویی و سلم آبادی با موضوع بررسی شرح وظایف کمیسیون حوزه و دانشگاه برگزار گردید.

جلسه کمیسیون حوزه و دانشگاه

جلسه کمیسیون حوزه و دانشگاه مجمع نمایندگان طلاب در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ در سالن اجتماعات جامعه مدرسین برگزار گردید؛ در این جلسه ابتدا خلاصه ای از طرح های قبلی جلسات کمیسیون مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت و پیرامون ادامه بررسی طرح های قبلی در کمیسیون تبادل نظر صورت گرفت که در نهایت مقرر گردید از طرح های قبلی؛  طرح های بیانات مقام معظم رهبری به عنوان موضوعات مقالات و موضوعات پایان نامه ها حوزه روند بررسی آن ادامه پیدا کند و از طرح های جدید نیز طرح کادرسازی نظام  در دستور کار قرار گیرد. نسبت به تعیین تکلیف جهت شرح وظایف کمیسیون ها مقرر شد آقای سلم آبادی شرح وظایف هر کدام از کمیسیون ها را برای جلسه آینده آماده نموده و به جلسه کمیسیون ارائه نمایند.