آرشیو برچسب: کمیسیون مالی و اقتصادی

برگزاری جلسه کمیسیون مالی و اقتصادی

جلسه کمیسیون مالی واقتصادی با حضور حجج الاسلام اسلامی، حسین پور، محمودی،مولا، میرزایی و نقوی با موضوع بررسی طرح های بیانیه گام دوم و عیدی برای طلاب، روز چهارشنبه ۹۸/۱۱/۲ ساعت ۱۵:۳۰ در ساختمان جامعه مدرسین برگزار گردید.  

برگزاری جلسه کمیسیون مالی و اقتصادی

جلسه کمیسیون مالی و اقتصادی با حضور حضرات حجج الاسلام آقایان: اسلامی، انصاری نیا، بیرامی، توزنده جانی، چاشیانی، حسین پور، ذوالفقاری، شیخی، عبداللهی، مولا و نقوی با موضوع: بررسی طرح عیدی برای طلاب، چهارشنبه  ۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵:۳۰ در دفتر جامعه مدرسین برگزار گردید.

جلسه کمیسیون مالی و اقتصادی با حضور رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

جلسه کمیسیون مالی و اقتصاد مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم با حضور جناب آقای پورابراهیمی رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شنبه شب مورخ ۹۸/۸/۱۱ در محل دفتر مجمع ساختمان دورشهر برگزار گردید.  

برگزاری جلسه کمیسیون مالی و اقتصادی

کمیسیون مالی و اقتصادی با موضوع انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون در تاریخ ۹۸/۷/۱۰ در ساختمان جامعه مدرسین برگزار گردید و در این جلسه حجج الاسلام مولا، حسین پور، بیرامی، نقوی به ترتیب به عنوان رئیس، نائب رئیس، منشی و مخبر کمیسیون انتخاب شدند.  

برگزاری جلسه کمیسیون مالی و اقتصادی

جلسه کمیسیون مالی و اقتصادی، روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۶/۲۷ در دفتر جامعه مدرسین با دستور جلسه انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون برگزار گردید. در این جلسه جناب حجت الاسلام والمسلمین حسین عبداللهی به عنوان رئیس کمیسیون و حجج اسلام آقایان: حسین نقوی، حسین رضا بیرامی و محمدحسن مولا؛ به ترتیب به عنوان نایب رئیس، منشی و مخبر کمیسیون انتخاب شدند.

برگزاری جلسه کمیسیون مالی و اقتصادی

جلسه کمیسیون مالی و اقتصادی در تاریخ ۹۷/۸/۲۳ ساعت ۱۶ در ساختمان جامعه مدرسین با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: عبداللهی، مولا، نقوی، بیرامی، شیخی، حسین پور، محمودی، میرزایی وجعفرزاده، با موضوع هم اندیشی اعضای کمیسیون جهت حل مسائل اقتصادی طلاب و علماء برگزار گردید. لازم به ذکر است بعداز تبادل نظر اعضای کمیسیون مصوب شد که جلسه ای با مسئول بیمه خدمات درمانی طلاب راجع به بررسی مشکلات طلاب دراین زمینه داشته باشند و همچنین مقرر گردید نشستی با کمیسیون اقتصادی و مالی مجلس داشته باشند.