آرشیو برچسب: کمیسیون پیگیری رهنمودهای مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید

برگزاری جلسه کمیسیون پیگیری فرامین مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید

جلسه کمیسیون پیگیری فرامین مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید با حضور حجج الاسلام آبدار، ابوالحسنی، خالقی، سلیمانی، عابدی، کاملی، میرزاده، یزدانی، یعقوبی و یوسفی با موضوع بررسی بیانیه گام دوم و راهکارهای عملی آن کمیسیون روز چهارشنبه ۹۸/۱۱/۲ ساعت ۱۶ در ساختمان جامعه مدرسین برگزار گردید.  

برگزاری جلسه کمیسیون پیگیری فرامین مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید

جلسه کمیسیون پیگیری فرامین مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید با حضور حضرات حجج الاسلام آقایان: آبدار، ابوالحسنی، خالقی، رئیسی، سلیمانی، عابدی، عینی، کاملی، یزدانی، یعقوبی و یوسفی با موضوع بررسی بیانیه گام دوم و راهکارهای عملی آن و تغییر اعضای هیئت رئیسه کمیسیون و انتخاب اعضای جدید، چهارشنبه ۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶ در دفتر جامعه مدرسین برگزار گردید.

برگزاری کمیسیون پیگیری رهنمودهای مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید

جلسه کمیسیون پیگیری رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و مراجع عظام تقلید با حضور حضرات حجج الاسلام آقایان: آبدار، تکیه ای، رئیسی، کاملی، میرزاده، یزدانی، یعقوبی و یوسفی با موضوع بررسی بیانیه گام دوم، روز چهارشنبه ۹۸/۱۰/۰۴ ساعت ۱۶ در ساختمان جامعه مدرسین برگزار گردید.  

برگزاری جلسه کمیسیون پیگیری رهنمودهای مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید

جلسه کمیسیون پیگیری رهنمودهای مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید در تاریخ ۹۸/۰۹/۲۰ با حضور حجج اسلام آقایان: آبدار، ابوالحسنی، تکیه ای، سلیمانی اردهالی، عابدی، عینی، کاملی، یزدانی، یعقوبی و یوسفی با موضوع بررسی بیانیه گام دوم و تعیین منشی کمیسیون با توجه به انصراف آقای یزدانی از منشی کمیسیون در دفتر جامعه مدرسین برگزار گردید.

جلسه کمیسیون پیگیری رهنمودهای مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید

جلسه کمیسیون پیگیری رهنمودهای مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۶/۲۷ در دفتر جامعه مدرسین با دستور جلسه انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون برگزار گردید. در این جلسه جناب حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی تبار اردهالی به عنوان رئیس کمیسیون و حجج اسلام آقایان: سعید صلح میرزایی، سعید یزدانی و حسن عینی ازنا؛ به ترتیب به عنوان نایب رئیس، منشی و مخبر کمیسیون انتخاب شدند.