امروز دوشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷

کمیسیون ها چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰

کمیسیون ها تعداد بازدید: ۱۹۰۳

طی مواد 28 تا 31 اساسنامه مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، کمیسیون های دائمی و موقت به این شرح تشکیل می شود:

ماده 28: جهت نيل به اهداف و انجام وظايف مجمع، كميسيون‌هايي براي ارائه يا بررسي طرح‌ها شامل كميسيون‌هاي دائمي و موقت و ويژه تشكيل مي‌شود.
ماده 29 : كميسيون‌هاي موقت و ويژه، در موارد نياز، به پيشنهاد هيأت رئيسه يا بيست نفر از نمايندگان با تصويب مجمع عمومي تشكيل مي‌گردد.
ماده 30: كميسيون‌هاي ويژه براي بررسي مسائل حساس و فوق العاده مهم تشكيل مي‌شود و كليه اعضاي آن از طرف مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند.
ماده 31: كميسيون‌هاي دائمي عبارت است از:
1 - كميسيون تشكيلات و مديريت.
2 - كميسيون آموزش.
3 - كميسيون اخلاق و تربيت.
4 - كميسيون تبليغات.
5 - كميسيون تحقيقات علمي.
6 - كميسيون تحقيق و بررسي.
7 - كميسيون گزينش و جذب.
8 - كميسيون بسيج و آمادگي دفاعي.
9 - كميسيون مالي و اقتصادي.
10 - كميسيون حوزه و دانشگاه.
11 - كميسيون سیاسی
12 - كميسيون پيگيري رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و مراجع عظام تقلید.
13 - كميسيون طرح و برنامه.
تبصره 1: اعضاء كميسيون سياسي را هيأت رئيسه و مسؤولان كميسيون‌هاي دائمی، موقت و ويژه تشكيل مي‌دهند.
تبصره 2: شرح وظايف و مقررات كميسيون‌ها را آيين نامه داخلی تعيين مي‌كند.

 

بنا به مواد 11 تا 15 آیین نامه داخلی مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، انتخاب اعضاي كميسيون‌های تخصصی به شرح زیر است:

ماده 11: هيأت رئيسه موظف است به منظور دست‌يابي به اهداف تعيين شده در فصل دوم اساسنامه با استناد به ماده 20 اساسنامه ، حداكثر ظرف مدت يك ماه اعضاي كميسيون‌ها را بر حسب سوابق و تخصص و اولويّت تعيين شده توسط نماينده، مشخص و به مجمع عمومي اعلام نمايد.
ماده 12: تعداد اعضاي هر كميسيون حداقل 7% از کل نمایندگان منتخب مي‌باشد.
تبصره: در صورتي كه كميسيوني متقاضي كافي نداشته باشد، هيأت رئيسه مي‌تواند با توجه به مفاد ماده 10 نسبت به تكميل آن اقدام نمايد.
ماده 13: هر يك از نمايندگان ملزم به عضويت در يكي از كميسيون‌هاي دائمي هستند.
تبصره: اعضاي هيأت رئيسه مجمع نمي‌توانند عضو کمیسیونهای دائمی باشند.
ماده 14: هر نماينده مي‌تواند بدون داشتن حق رأي، در بيش از يك كميسيون عضويت داشته باشد.
تبصره: هر نماینده می‌تواند علاوه بر عضویت در کمیسیون‌های دائمی در یکی از کمیسیون‌های ویژه و غیر دائمی باحق رأی عضو باشد.
ماده 15: دوره كميسيون‌ها دو ساله است و انتخاب اعضاي كميسيون‌ها هر دو سال تجديد خواهد شد.
تبصره: تغيير عضويت در كميسيون‌ها منوط به درخواست كتبي، مستدلّ و موافقت هيأت رئيسه مي‌باشد.