امروز شنبه ۲ تير ۱۳۹۷

جامعه اگر عاقل باشد كشور خودش را بهشت‌گونه درست مي‌كند دوشنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۱۰:۰۵


جامعه اگر عاقل باشد كشور خودش را بهشت‌گونه درست مي‌كند تعداد بازدید: ۹۳

حضرت آيت الله عبدالله جوادي آملي در ديدار اهالي محله احمدآباد شهرستان دماوند گفت: اين جامعه اگر عاقل باشد كشور خودش را بهشت‌گونه درست مي‌كند كشوري كه در آن امنيت هست، امانت هست، صداقت هست، وفا هست، اين نمونه‌اي از آن بهشت است.
 
 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجمع نمایندگان طلاب، حضرت آيت الله عبدالله جوادي آملي در ديدار  اهالي محله احمدآباد شهرستان دماوند با اشاره به حدیثی از امام رضا(ع) عقل انسان را بهترين دوست و راهنماي او دانست و در اين رابطه، بيان داشت: بشر يك دوست دارد و آن عقل اوست، هيچ كس بدون دوست زندگي نمي‌كند اما دوست مردم كساني نيستند كه خود آنها انتخاب مي‌كنند؛ بلکه عقل او، دوست اوست.

وی اظهار داشت: امام رضا(ع) می فرماید: «صديق كلّ امريء عقله و عدوّه جهله» دوست هر كسي عقل اوست؛ يعني انسان بيش از يك دوست ندارد و آن عقل اوست، غير از عقل او، هيچ كس دوست او نيست. زيرا ديگري ممكن است او را به كار باطلی دعوت كند اما هر دو در قيامت يكديگر را لعن مي‌كند، سرّش اين است كه چون كار باطل است اين مي‌گويد تو باعث شدي او مي‌گويد تو باعث شدي.

حضرت آیت الله جوادی آملی ادامه داد: اینکه کسی از راه حلال و حرام اختلاس بكند، حقوق نجومی بگیرد و سپس اين را بگذارد و با دست خالي برود، كدام بي‌عقلي از اين بدتر است؟ اینکه انسان تمام تلاش و كوشش خود را بكند، اين ها را فراهم بكند و با دست خالي برود از این بدتر چیست؟

وی ابراز داشت: حضرت امام رضا(ع) نفرمود عقلِ هر كسي دوست اوست، بلكه خبر را مقدم آورد؛ ما هم در موارد مهم وقتي گزارش خيلي مهم باشد اول خبر را مي‌گويند بعد مبتدا را، فرمود دوست هر كسي عقل اوست؛ اين جامعه اگر عاقل باشد كشور خودش را بهشت‌گونه درست مي‌كند كشوري كه در آن امنيت هست، امانت هست، صداقت هست، وفا هست، اين نمونه‌اي از آن بهشت است.

    نمايش منو
    اوقات شرعی